– Nhà trường giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định, các môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật.

DSCN1424

– Riêng lớp 4, lớp 5. Học sinh học thêm khoa học – Lịch sử – Địa lý (thay cho môn Tự nhiên xã hội).

– Ngoài ra nhà trường dạy chương trình tự chọn 2 môn tiếng Anh và Tin học theo quy định của Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM.

DSCN1431

+  Chương trình Tiếng Anh được tăng cường 8 tiết/tuần,

DSCN1415

 

DSCN1437

+ Chương trình Tin học 2 tiết/ tuần.

DSCN1170

 

Bình Luận