* Học phí bán trú (học cả ngày):

Lớp 1: 700.000 đồng/tháng.

Lớp 2,3,4,5: 800.000 đồng/tháng.

Giảm 5% học phí khi đóng theo kì, 10% học phí khi đóng theo năm.

* Phí bán trú: 250.000 đồng/tháng.

*Ăn uống:

Bữa trưa + xế: 45.000 đồng/ngày.

Bữa sáng (nếu có): 15.000 đồng/ngày.

* Lưu ý: học sinh nội trú thì đóng thêm phí nội trú (truy bài buổi tối, sinh hoạt phí, phòng ở): 1.300.000 đồng/tháng.

Bình Luận