Hoạt động ngoại khóa tri ân thầy cô

Hoạt động ngoại khóa tri ân thầy cô

Các bạn học sinh đang xếp hàng chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa

Các bạn học sinh đang xếp hàng chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa

 

Các bạn học sinh đang được thầy tổ chức trò

Các bạn học sinh đang được thầy tổ chức trò

 

Thầy đang phổ biến nội dung trò chơi

Thầy đang phổ biến nội dung trò chơi

Bình Luận

TOP