Nguyễn Sơn Nam

Nguyễn Sơn Nam

Năm năm học sao qua đi nhanh thế? Bạn bè, thầy cô, ngôi trường thân yêu, rồi đây em sẽ phải rời xa tất cả để bắt đầu bước đi trên một chặng đường đời mới. Thầy cô, bạn bè, mọi người đã dành những tình cảm, sự quan tâm tốt đẹp nhất cho em. Có mọi người, em mới có ngày hôm nay.

Bình Luận

TOP