Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2018

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH – THCS – THPT CHU VĂN AN

KHỐI TIỂU HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2018

Căn cứ vào chương trình năm học 2018 – 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân.

Căn cứ vào chương trình năm học 2018 – 2019 của Khối Tiểu học Trường TH – THCS – THPT Chu Văn An.

Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường.

Nhà trường thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2018 như sau:

  1. Thời gian nghỉ: 03 ngày liên tục, từ Thứ bảy, ngày 01 tháng 9 năm 2018 đến hết Thứ hai ngày 03 tháng 9 năm 2018.
  2. Thời gian học lại: Thứ ba, ngày 04 tháng 9 năm 2018.

Nhà trường kính chúc quý Phụ huynh và gia đình có những ngày nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc.

Chân thành cảm ơn!

Bình Tân, ngày 30 tháng 8 năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí) 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Bình Luận

TOP