Thông báo tuyển sinh khoá hè năm 2018

Thông báo tuyển sinh khoá hè năm 2018 THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHOÁ HÈ NĂM 2018 KHAI GIẢNG NGÀY 04/06/2018 Đối tượng: – Học sinh từ lớp lá lên lớp 1 vào học để làm quen với môi trường tiểu học: học rèn chữ, tập đọc, Toán, Anh...