Dã ngoại tại thảo cầm viên Sài Gòn

Dã ngoại tại thảo cầm viên Sài Gòn Ngày 03/7/2015, Ban Giám Hiệu Nhà Trường cùng với cán bộ nhân viên và tập thể học sinh khối Tiểu học đã tổ chức tham quan, dã ngoại tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đây là chương trình thực tế nằm trong...