CÁC MỐC THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, NHẬP HỌC, KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Tuyển sinh

Tuyển sinh

Đăng ký thông tin

Hỗ trợ trực tuyến

Ban giám hiệu

Hotline: 0966 177 178

ttchuvanan.btan@moet.edu.vn

Phòng tuyển sinh

Hotline: 0977 92 34 35

Giám thị

Hotline: 0968 512 474

Thực đơn

CÁC MỐC THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, NHẬP HỌC, KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022

icon zalo
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
Góp ý phụ huynh
(Không bắt buộc) Thông tin Phụ huynh và học sinh được nhà trường bảo mật..