THÔNG BÁO TUYỂN SINH TỪ LỚP 1 – LỚP 5 NGOẠI TRÚ, BÁN TRÚ VÀ NỘI TRÚ NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuyển sinh

Tuyển sinh

Đăng ký thông tin

Hỗ trợ trực tuyến

Ban giám hiệu

Hotline: 0966 177 178

ttchuvanan.btan@moet.edu.vn

Phòng tuyển sinh

Hotline: 0906 88 27 44

tieuhoc.cva@gmail.com

Thực đơn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TỪ LỚP 1 – LỚP 5 NGOẠI TRÚ, BÁN TRÚ VÀ NỘI TRÚ NĂM HỌC 2020 - 2021

icon zalo
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
Góp ý phụ huynh
(Không bắt buộc) Thông tin Phụ huynh và học sinh được nhà trường bảo mật..